Door de atmosfeer worden gevels vervuild en aangetast.
Metselwerk gaat vaak kapot door mos en algen waardoor de gevels niet drogen en er vorstschade kan ontstaan.
Na het reinigen van de gevel heeft ook het uiterlijk positief invloed op de waarde van de woning wat gunstig is voor de verkoop.

Technisch reinigen
gevelrein

De gevelreiniging methode wordt uitgevoerd met een hoge druk installatie, en de gevel delen worden gereinigd d.m.v stralen en/of heet water.
Het technisch reinigen van de gevel word zo gedaan dat een gelijkmatig uiterlijk wordt verkregen.
De toe te passen reinigingsmethode zal niet leiden tot beschadiging van de steen.
De afgespoelde verontreinigingen word afgevoerd volgens geldende regels en voorschriften uit de milieu wetgeving.
Er worden voorzorgsmaatregelen getroffen om zo min mogelijk overlast te bezorgen voor personen en omgeving.
Tijdens de werkzaamheden dienen deuren, ramen en roosters afgesloten te zijn.
Met technisch reinigen kunnen we na genoeg alle geveldelen weer mooi schoon krijgen.

Copyright © 2013. Hans vd Berg